Chữa bệnh gan

http://dieutribenhgan.com.vn


CHỮA BỆNH LÀ MỘT NGHỀ CAO QUÝ!

hình ảnh bà DƯ BA khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

hình ảnh bà DƯ BA khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Cần chữ '' TÂM'' và tấm lòng cao cả; nhiệt huyết với nghề thầy thuốc.

Người thầy thuốc luôn lấy chữ tâm và nhiệt huyết với bệnh nhân. Với bà DƯ BA mỗi một người bệnh khỏi là niềm vui; bà luôn có niềm vui đó và hiểu trách nhiệm với nghề.

Nguồn tin: Nhà thuốc gia truyền DƯ BA.